Ignorantia iuris nocet - nieznajomość prawa szkodzi 

Moja kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych, a także przedsiębiorców i innych podmiotów gospodarczych. 
Swoim klientom oferuję kompleksową i wszechstronną pomoc obejmującą reprezentację przed sądem oraz prowadzenie spraw :

Prawa cywilnego - między innymi: konsultowanie, opiniowanie i projektowanie umów cywilnoprawnych, zabezpieczanie wykonania umów, uczestnictwo w negocjacjach, ochrona dóbr osobistych, pomoc w dochodzeniu roszczeń i wierzytelności, reprezentacja klientów w toku postępowań egzekucyjnych, ochrona własności, rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, podział majątku wspólnego, sprawy z zakresu prawa spadkowego.

Prawa karnego
 - między innymi: obrona na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego. Sporządzanie wszelkich pism w postępowaniu przygotowawczym i procesie np: wnioski o : odroczenie wykonania kary pozbawienia lub ograniczenia wolności, udzielenie przerwy w odbywaniu kary, przedterminowe zwolnienie, przedterminowe zwolnienie.

Zapewniam także pomoc pokrzywdzonym przez sprawców przestępstw, reprezentuję pokrzywdzonych w formie pełnomocnika a także oskarżyciela posiłkowego.

Prawa pracy
- między innymi: obsługa wszelkich dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników, reprezentacja interesów i praw zarówno pracowników, jak i pracodawców, opiniowanie umów o pracę. Ustalenie stosunku pracy, roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy, przywrócenie stosunku pracy, dochodzenie praw do renty i emerytury, formalności związane z wydaniem i sprostowaniem świadectwa pracy, roszczenia o zapłatę należności za godziny nadliczbowe.

Prawa dotyczącego nieruchomości - ustalenie stanu prawnego nieruchomości, stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności, ochrona własności nieruchomości i prawa posiadacza w sprawach dotyczących najmu, spory pomiędzy współwłaścicielami, utanowienie służebności oraz drogi koniecznej, 
 
Prawa gospodarczego i handlowego - projektowanie, opiniowanie, konsultowanie i negocjowanie umów, zawiązanie i rozwiązanie spółki, doradztwo w doborze formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, dochodzenie roszczeń w negocjacjach i mediacjach, a także w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych i upadłościowych, dochodzenie należności od nierzetelnych kontrahentów, reprezentowanie prezedsiębiorców przed organami egzekucyjnymi, administracji publicznej oraz innymi instytucjami, wezwania do próby ugodowej, dochodzenie roszczeń o zapłatę lub świadczenia niepieniężne z umów oraz sprawy dotyczące zakazu konkurencji

Prawa spadkowego - stwierdzenie nabycia spadku, odrzucenie spadku oraz długów spadkowych, dochodzenie nieważności testamentu, sprawy o: zachowek, dział spadku, zabezpieczenie spadku, wykonanie zapisu testamentowego, 

Prawa rodzinnego - rozwód i separacja, podział majątku, rozliczenie konkubinatu, uregulowanie kontaktów z dziećmi, alimenty na rzecz dzieci i małżonka, podwyższenie lub obniżenie alimentów, zniesienie wspólności majątkowej małżonków, zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa / macierzyństwa, 

Prawa administracyjnego - reprezentacja klienta przed organami administracji i sądami administracyjnymi, sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, obsługa prawna jednostek samorządowych, 

Prawo o ruchu drogowym - reprezentacja klienta, a także pomoc w formie porady prawnej,

Ponadto:
Konsultacje i porady prawne, pisma, odwołania, wezwania do zapłaty.

adwokat zgorzelec
Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem
Powered by Kopage